• ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් වල විශිෂ්ඨ වෘතිකයෙක් වීමට පාර කියන ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ටියුටෝරියල් පැක් එක ගැන දැන ගන්න මෙතනින් පිවිසෙන්න.

  • ෆොටෝශොප් මායා ලෝකයට පිවිසීමට ඔබට අත්වැල් සපයන දැනට ලොව තිබෙන විශිෂ්ඨතම ටියුටෝරියල් පැක් එක මෙතනින් ගන්න.

  • ෆොටෝශොප් බාවිතයේදී අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන ප්ලගින්ස්, ලේයර් ස්ටයිල්ස් හා ටෙක්ස් ඉෆෙක්ට් රාශියක් එකතු කර සාදා ඇති බ්ලැක් බෙල්ට් පැක් එක මෙතනින් ගන්න.

  • ඉතාමත් ජනප්‍රිය ඔබගේ ප්‍රියතම රූපවාහිනි කතා මාලා දැන්ම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

  • ලෝකයේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය හා අලුත්ම අලුත් ගේම්ස් රැසක් නිවසටම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ගෙන්වා ගැනිමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Next
Previous

Monday, April 23, 2018

0

කොහොමද හඬ

DOWNLOADS
0

ඔබට මතක නෑ මට අමතක නෑ...


Monday, February 23, 2015

0

10 Steps to Finding the Right Car for You

10 Steps to Finding the Right Car for You


මෙතනින් යනන
http://www.edmunds.com/car-buying/10-steps-to-finding-the-right-car-for-you.html


Sunday, February 15, 2015

0

(STEREO) A Fistful Of Dollars by Ennio MorriconeDOWNLOADS
0

For A Few Dollars More (Theme by Ennio Morricone)

0

For A Few Dollars More (Theme by Ennio Morricone)

Saturday, September 13, 2014

0

සොඳුරු සුව අසපුව: 154) කළට පෙර පරව යන මල් කැකුළු රැක ගන්න ..

Posted in
සොඳුරු සුව අසපුව: 154) කළට පෙර පරව යන මල් කැකුළු රැක ගන්න ..: “අනේ මන්ද මලී ....එයා අපට කියන එකක්යැ .....“ .....  “ඔව් අනේ ... හරිම මූසලයි දවසම ... එල්ලගෙන ඉන්න හැටි .....“ ....... “ඔය ඔක්කොම අරය ...

සොඳුරු සුව අසපුව
0

සොඳුරු සුව අසපුව: 167) ජීවිත රැක දෙන “අයිස් බකට්“

Posted in
සොඳුරු සුව අසපුව: 167) ජීවිත රැක දෙන “අයිස් බකට්“: මේ දවස් ටිකේ කවුරුත් “නාගන්නවා“ , නිකම් නෙවි , හොඳ සීතලට නාගන්නවා. දැන් මේ කතාව පටන් ගනිත්දිම ඔබ කවුරුත් දන්නව අද කතා කරන්න හදන්නේ “අයිස් බක...

සොඳුරු සුව අසපුව

0

සොඳුරු සුව අසපුව: 167) ජීවිත රැක දෙන “අයිස් බකට්“

Posted in
සොඳුරු සුව අසපුව: 167) ජීවිත රැක දෙන “අයිස් බකට්“: මේ දවස් ටිකේ කවුරුත් “නාගන්නවා“ , නිකම් නෙවි , හොඳ සීතලට නාගන්නවා. දැන් මේ කතාව පටන් ගනිත්දිම ඔබ කවුරුත් දන්නව අද කතා කරන්න හදන්නේ “අයිස් බක...

සොඳුරු සුව අසපුව
0

සොඳුරු සුව අසපුව: 12th Discussion - ඔබේ සුරතලාගෙන් ඔබට මරණය ???

Posted in
සොඳුරු සුව අසපුව: 12th Discussion - ඔබේ සුරතලාගෙන් ඔබට මරණය ???: තවත් බ්ලොග් සටහනක් ලියන්නට සිතුවත් දින දෙකක් පුරා එය ප්‍රමාද වුනේ සටහනක් ලියන්නට තරම් හිතේ විවේකයක් නොවූ නිසා , මන්ද බ්ලොග් සටහනක්...

සොඳුරු සුව අසපුව

Members